Silvana - Katica Alfirev
1957. - 2020.

utorak, 21.07.2020. u 18,00 sati
Gradsko groblje Vodice