Rosanda Dunat ud. Ive
1933. - 2018.

ponedjeljak, 09.07.2018. u 18,00 sati
Gradsko groblje Vodice