Nevenka Grubelić pok. Jose
1940. - 2020.

subota, 28.11.2020 u 14,30 sati. Brod polazi u 14,00 sati sa Lovetova.
Mjesno groblje Prvić Šepurine