Mirjana Dmitrović rođ. Cukrov
1946. - 2022.

četvrtak, 14. travnja 2022.g. u 16,30 sati . Brod polazi u 16,00 sati sa Lovetova
Mjesno groblje Prvić Luka