Milka Lučev
1926. - 2018.

četvrtak, 04.10.2018. u 16,30 sati. Brod polazi s Lovetova u 16,00 sati.
Mjesno groblje Prvić Luka