Marija Skroza (Tošina)
1930.-2019.

srijeda, 18.09.2019.g. u 17,00 sati
Mjesno groblje Prvić Šepurine