Marija Skroza žena Ninka
rođ. Marjanović 1934.- 2020.

četvrtak, 23.01.2020.g. u 14,00. Brod polazi sa Srime u 13,30 sati
Mjesno groblje Prvić Šepurine