Karmelo Juričev
1934. - 2018.

srijeda, 30.05.2018. u 17,00 sati
Gradsko groblje Vodice