Ivanica (Zdravka) Vladić rođ. Livić
1933. - 2020.

ponedjeljak, 16.03.2020. u 14.30 sati. Brod sa gata Vrulje iz Šibenika polazi u 13.30 sati.
Mjesno groblje Prvić Luka