Ivan Strikoman - Kika
1937. - 2018.

utorak, 27.11.2018. u 15,30 sati
Gradsko groblje Vodice