Ivan Grbelja
1941. - 2020.

ponedjeljak, 19.10.2020.g. u 16,00 sati. Brod polazi sa Lovetova u 15,30 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine