Hajdi Skroza
1965. - 2020.

petak, 31.07.2020.g. u 18,30 sati. Ispraćaj sa Gradskog groblja Kvanj, Šibenik u 18,00 sati.
Mjesno groblje Srima