Cjenik za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vodica

Početak savjetovanja: 25. siječnja 2023.
Završetak savjetovanja: 25. veljače 2023.

Cjenik za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj

Početak savjetovanja: 25. siječnja 2023.
Završetak savjetovanja: 25. veljače 2023.

1 - 2 / 2