Nabava novog specijalnog vozila sufinancirana je iz europskih strukturnih i investicijskih fondova preko Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (posredničko tijelo razine 1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (posredničko tijelo razine 2), u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje od 2014. do 2020. godine s ciljem ispunjavanja specifičnog zadatka  smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 85% od ukupno prihvatljivih troškova, što iznosi 978.350,00 kuna.

Društvo je nakon provedenog postupka javne nabave sklopilo ugovor  s tvrtkom Gradatin d.o.o. iz Sesveta za iznos od 919.600,00 kuna odnosno 1.149.500,00 kuna s PDV-om. Dana 29. listopada 2021. godine isporučeno je novo specijalno komunalno vozilo za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, tip IVECO ML120EL22 s nadogradnjom FARID T1S-10plus, kapaciteta 10 m3.

» Obavijest o projektu

» Obavijest o isporuci vozila