Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, LEĆ d.o.o. objavljuje pojašnjenje DON-a:

1. podaci o štetama za razdoblje 2020-2021 (likvidiranim štetama i pričuvama) - nije primjenjivo, nije bilo šteta u promatranom razdoblju
2. podaci o spolnoj i dobnoj strukturi zaposlenika:
- 18-39 godina: žena 1; muškaraca 13
- 40-59 godina: žena 8; muškaraca 19
- 59 i više godina: žena 7; muškarac 7