Temeljem upita gospodarskog subjekta, LEĆ d.o.o. daje slijedeće pojašnjenje DON-a:

u natječajnoj dokumentaciji, točka II, podtočka 2., definirano je što obuhvaća dopunsko zdravstveno osiguranje te je stavkom b) utvrđeno da su osiguratelji obvezni osigurati, cit: pokriće dijela troškova do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 20. stavka 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, što obuhvaća pokriće doplata koje predstavljaju razliku između cijene lijeka utvrđenog dopunskom listom lijekova Zavoda i cijene ekvivalentnog lijeka utvrđenog osnovnom listom lijekova Zavoda.

Ukoliko osiguratelj ne može osigurati plaćanje lijekova s B liste takva bi ponuda bila isključena iz postupka pregleda i ocjene ponuda.