Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge osiguranja, krajnji rok za dostavu ponuda je 3. siječnja 2024. godine do 12:00 sati.