Temeljem upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, LEĆ d.o.o. objavljuje pojašnjenja i dopunu DON-a