Leć d.o.o. objavljuje upit za prikupljanje ponuda u postupku nabave usluge osiguranja, krajnji rok za dostavu ponuda je 21. prosinca 2020. godine do 12:00 sati.