Temeljem pisanih upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, LEĆ d.o.o. objavljuje pojašnjenje Troškovnika ulja i sredstva za podmazivanje - JN 3/23

- u Troškovniku se nude isključivo označene stavke (red. broj 1. do red. broj 8.)
- u Troškovniku pod rednim brojem 5. hidraulika 46, SHELL TELLUS S2 M46 - odnosi se na pakiranje od 200l
- u Troškovniku pod rednim brojem 8. mast, SHELL GADUS S2 - dopunjuje se naziv s oznakom V220 AC2
- u Troškovniku pod rednim brojem 8. mast, SHELL GADUS S2 V220 AC2 - odnosi se na pakiranje od 50 kg