Testiranje na koronavirus poslodavac je dogovorio kod Matell Dental Centra, na adresi Ćirila i Metoda 2., prema njihovom rasporedu vremena. Računi za testiranje refundirati će se zaposlenima na blagajni LEĆ d.o.o.