Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge servisa transportera na adresi Put Gaćeleza 3/b, Vodice. Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. travnja 2023. godine do 11:00 sati. Ponude pristigle nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda neće se razmatrati, te će se  zabilježiti da su zaprimljene van roka. Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda.

DON - servis transportera sortirnica LEĆ d.o.o.
Troškovnik