Komunalna tvrtka Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala