Naručitelj LEĆ d.o.o. objavljuje poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima na dostavu ponuda za nabavu usluge prijevoza svojih djelatnika na otok Prvić radi obavljanja poslova iz djelokruga komunalnih djelatnosti (održavanja čistoće javnih površina, održavanja javnih zelenih površina, usluga ukopa pokojnika). 

Rok za dostavu ponuda je 3. siječnja 2022. godine do 12,00 sati putem adrese elektroničke pošte: pravna_sluzba@lec.hr