Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave posuda za miješani komunalni otpad, krajnji rok za dostavu ponuda je 22. travnja 2024. godine do 11,00 sati.