Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave novog poslovnog kontejnera, krajnji rok za dostavu ponuda je 11. travnja 2024. godine do 11,00 sati.