LEĆ d.o.o. objavljuje javni natječaj za poslove pomoćnog grobara