Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova izrade i ugradnje panelne ograde na adresi u Vodicama - Put Gaćeleza 3/b. Krajnji rok za dostavu ponuda je 27. veljače 2023. godine do 11:00 sati. Ponude se dostavljaju putem elektroničke pošte: pravna_sluzba@lec.hr. Ponude pristigle nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda neće se razmatrati, te će se  zabilježiti da su zaprimljene van roka.

Ponuditelji su obvezni u Troškovniku upisati rok isporuke predmetnih radova i usluga (u kalendarskim danima). Troškovnik u cijelosti treba biti ispunjen, te ovjeren potpisom i pečatom. Kriterij odabira je najniža cijena.

Nakon završetka postupka odabira s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o radovima izrade i ugradnje panelne ograde.