Leć d.o.o. objavljuje upit za prikupljanje ponuda u postupku nabave usluge osiguranja, krajnji rok za dostavu ponuda je 20. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.