LEĆ d.o.o. obavještava zainteresirane kandidate da su zbog popunjenosti potrebnog broja sezonskih radnika zatvoreni javni natječaji  za poslove čistača II kategorije, pomoćnog radnika na reciklaži i spasioca.