Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, LEĆ d.o.o. objavljuje II pojašnjenje DON-a:

Ponuditelji Izjavu o osiguranju prijave i odjave u osiguranje te Izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta dostavljaju u slobodnoj formi, međutim,  Izjava o osiguranju prijave i odjave u osiguranje treba sadržavati uvjet iz točke III dokumentacije o nabavi:

"Odjava zaposlenika vrši se na kraju mjeseca čime se zaposleniku premija osiguranja raskida zadnjim danom mjeseca u kojem je izvršena odjava. Prijava zaposlenika vrši se na kraju mjeseca čime zaposleniku premija osiguranja počinje prvog dana slijedećeg mjeseca. Ponuditelji u ponudi dostavljaju izjavu kojom Naručitelju osiguravaju prijavu i odjavu u/iz osiguranja prema navedenom uvjetu."