Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada LEĆ d.o.o.  objavljuje raspored prikupljanja otpada za 2019. godinu. Obavijest o prikupljanju miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada dostaviti će se korisnicima usluge i na kućne adrese.