Temeljem članka 77. stavka 11. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21) LEĆ d.o.o., kao davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vodica, obavještava korisnike javne usluge kućanstvo i korisnike javne usluge koji nisu kućanstvo o izmjeni cijenika s primjenom od 1. travnja 2023. godine. Prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vodica izrađen je temeljem Zakona o gospodarenju otpadom i Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vodica, suglasnost na prijedlog Cjenika dana je 14. ožujka 2023. godine.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vodica i Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge objavljene su u Službenom glasniku Grada Vodica 2. ožujka 2023. godine (SGGV broj 3/2023).

Očitovanje i Suglasnost na Prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vodica objavljeni su u Službenom glasniku Grada Vodica 14. ožujka 2023. godine (SGGV broj 4/2023).