LEĆ d.o.o. objavljuje javni natječaj za poslove spasioca na plaži