LEĆ d.o.o. objavljuje javni natječaj za sezonske poslove - pomoćni radnik na reciklaži