Leć d.o.o. objavljuje upit za prikupljanje ponuda u postupku nabave zračne zavjese za ribarnicu u Vodicama, krajnji rok za dostavu ponuda je 06. ožujka 2020. godine do 12:00 sati.