LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave radnog stroja viličara, u svemu prema natječajnoj dokumentaciji