LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave RFID transpordera (CPV-31711100-4), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji