LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave ručnog prijenosnog računala sa softver licencom (CPV-30216000-6), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji