Leć d.o.o. objavljuje upit za prikupljanje ponuda u postupku nabave usluge reparature nadogradnje autopodizača s kabinom, krajnji rok za dostavu ponuda je 12. siječnja 2021. godine do 14:00 sati.