LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave novog hidrauličkog press kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada, u svemu prema natječajnoj dokumentaciji