Leć d.o.o. objavljuje upit za prikupljanje ponuda u postupku nabave novog press kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada sa RFID sistemom upravljanja, krajnji rok za dostavu ponuda je 20. siječnja 2020. godine do 13:00 sati.