Leć d.o.o. objavljuje upit za prikupljanje ponuda u postupku nabave novog poluteretnog vozila do 2t nosivosti - kiper, krajnji rok za dostavu ponuda je 11. siječnja 2021. godine do 14:00 sati.