Temeljem usmenog upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, LEĆ d.o.o. objavljuje pojašnjenje DON-a:

1) Ponuditelji svoje ponude dostavljaju pojedinačno po grupama predmeta nabave - za svaku grupu predmeta nabave zasebna ponuda s traženim dokazima i prilozima

2) Ponuditelji Izjavu o roku isporuke dostavljaju u slobodnoj formi, međutim,  rok isporuke mora biti označen i u Troškovniku obzirom da je rok isporuke jedan od utvrđenih kriterija za izračun ekonomski najpovoljnije ponude:

točka 1.2. DON-a: "Ponuditelji su obvezni u troškovnik upisati rok isporuke te u ponudi dostaviti izjavu o roku isporuke."

točka 2.6. DON-a: "Ponuda po ovom kriteriju može ostvariti maksimalno 10 bodova. Ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu o roku isporuke." "Ponuda mora sadržavati izjavu o roku isporuke, a ukoliko ne sadržava smatra se da je ponuđen maksimalni rok isporuke od 8 dana."