LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave lijesova i pogrebnih potrepština, u svemu prema natječajnoj dokumentaciji. Predmet nabave podijeljen u grupe.