LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave usluge  izrade Strateškog plana 2021-2025 (CPV-73300000-5), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji