Leć d.o.o. objavljuje upit za prikupljanje ponuda u postupku nabave novog teretnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada, krajnji rok za dostavu ponuda je 20. siječnja 2020. godine do 14:00 sati.