Leć d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave spremnika za prikupljanje komunalnog otpada