LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave rezervnih dijelova nadogradnje za teretna vozila (CPV-34330000-9), u svemu prema troškovniku.

Troškovnik je potrebno popuniti, ovjeriti potpisom i pečatom ovlaštene osobe, te dostaviti na mail: pravna_sluzba@lec.hr

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22.03.2019. godine.