LEĆ d.o.o. objavljuje javni natječaj za  poslove grobara i pomoćnog grobara